Ditt boende / Your accomodation

Att bo i en bostadsrätt i en bostadsrättsförening innebär att man varje månad betalar för en andel i föreningen. För denna avgift har man rätt att utnyttja lägenheten som bostad. Man äger med andra ord inte lägenheten ur juridisk synvikel.

Med andelsrätten har man som boende inte riktigt samma rättigheter som när man bor i en hyresrätt. I bostadsrättsföreningen har man även en rad skyldigheter som tex. att betala bostadsavgiften i tid, ta hänsyn till ordningsregler och de regler som stadgarna består av.

När man blir medlem i HSB Stockholm och Brf Högdalen godkänner man automatiskt att fullfölja föreningens stadgar, samtidigt som man godkänner föreningens ordningsregler. Se rubrik Stadgar och Ordningsregler.

 

English:
To live in a condominium in a housing accomodation means that all members pay a share of the association each month.

A member do not have quite the same rights in a condominium as when living in a rental apartment. In a condominium there are some obligations i.e. to pay the fee on time, to respect regulations and all rules stated in the statues.

When a new resident becomes a member of HSB Stockholm, he or she automatically approves and accepts to fulfill the statues of the association, as well as all regulations stated.