Altan

Till dig som tänker bygga en altan på baksidan.

Regler för uteplats på baksidan

Ombyggnation:

- Om ni planerar att bygga om uteplatsen skall ni först inkomma med skrivelse till styrelsen och en skiss på hur ni planerar att bygga. Avvakta sedan svar från styrelsen innan byggstart.

- Det är inte tillåtet att göra ombyggnationer av tak, fasader eller balkonger.

- Altanen får byggas max 4,10 meter ut från väggen/fasad.

- Planket som avgränsar mellan grannarna får vara 2,10 meter långt och 1,80 meter högt.

- Det är tillåtet att sätta upp ett staket runt den återstående delen av altanen, detta får vara max 1 meter högt.

- Det är tillåtet att anlägga en rabatt eller buskar utanför altanen. Den egna nyttjanderätten slutar sex meter ut från väggen på radhuset.

- Det är tillåtet att bygga ett litet tak över uteplatsen. Markiser är tillåtna. Tak och markiser ska monteras på ett sådant sätt att de inte skadar husfasaden och ha en färg som harmoniserar med husen(be styrelsen om förslag).

 

 Hänsyn till grannar:

Eftersom vi delar på trädgårdarna är det viktigt att visa hänsyn till grannarna. Samråd med dem innan ni bygger om och lämna ett skriftligt godkännande från grannarna på vardera sidan tillsammans med ritningen på uteplatsen till styrelsen.

Det är viktigt att tänka på att buskar och träd inte får bli så höga att de skuggar grannens uteplats.
Dessa regler antogs i ett policydokument av styrelsen i Brf Jäverö 2007-10-18 och baseras på ritningarna från 1958 när husen byggdes. Om behov finns så kan reglerna uppdateras, kontakta styrelsen med åsikter och förslag.

Samt informera alltid styrelsen innan ni börjar med något större projekt så vi är medvetna om det.

Regler för uteplats på framsidan

Inga ändringar får göras på entresidan vad gäller plattsättning och kantsten runt rabatter då området skall behålla sin urprungliga charm(kulturmärkning finns).Men i rabatterna är det fritt fram att välja växter och blommor efter tycke och smak. Dock ej stora träd.