Tänker du renovera badrummet ?

2013-08-22

När du tänker renovera badrummet så ta kontakt med styrelsen så att du får underlaget för offertförfrågan på det interna stambytet Som gäller rören i golvet i badrummet och varm och kallvattenrör som går ner till wc på undervåningen och upp på vinden. Samt tillhörande ritning för avloppslösning. Det absolut enklaste är om du och din granne som bor vägg i vägg med ditt badrum kan komma överens och renovera samtidigt Då kan hela avloppsröret med stående stam bytas ut. Detta skall göras nu när husen är så gamla.

Badrumsrenoveringar får inte påbörjas utan styrelsens godkännande.