På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Du bor i ett hus med självdragsventilation

2013-03-18

Råd och tips
Självdragsventilation
Allmänt
I hus med självdragsventilation finns ingen fläkt som suger ut luften. Luftens sugs istället ut genom ventilerna tack vare att den varma luften stiger uppåt. Blåsigt väder hjälper också till. Utsugsventilerna sitter därför högt uppe på väggen eller i taket. Utsugsventilerna finns i köket, badrummet och ibland även i andra rum. Den ”friska” luften tas in via vädringsfönster eller ventiler som sitter i ytterväggar eller fönster.
Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern. På sommaren är det bättre att vädra ordentligt genom fönstret.

Anpassa ventilationen
Anpassa ventilationen till förhållandena. På vintern när självdraget fungerar bra kan det vara nödvändigt att minska på ventilationsöppningarna för att det inte skall bli för kallt och dragit.


Principen för självdragsventilation.
Både utsugsventilerna och friskluftsventilerna bör minskas samtidigt, men stäng dem inte helt om man enbart stänger friskluftsventilerna kan det bli baksug i någon utsugsventil. Kom ihåg att öppna ventilerna för fullt vid matlagning, duschning och tvättorkning.

Vädring

Sommar
När det är varmt ute blir ventilationen bättre med fönstervädring. Genom att öppna fönstren och utnyttjar vindtrycket kan man anpassa ventilationen efter omständigheterna. Ibland får man lirka och prova sig fram till rätt inställning. Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i ett angränsande rum än i köket förutsatt att det är sug i köksventilen.


Vinter
Fönstervädring på vintern är dyrt och energislösande. Lämna inte badrummet öppet på vintern. När rummet blir nerkylt kan det också bildas kondens som kan innebära fukt- och mögelskador. Huvudregeln är att vädra snabbt men effektivt på vintern. Det bör helst också vara ett par grader varmare i badrummet än i resten av lägenheten.


Matlagning
Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i
ett angränsande rum än i köket förutsatt att det är sug i köksventilen.
Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i ett angränsande rum.


Dusch och bad
Vid långa duschar bildas mycket vattenånga. Kort duschtid ger mindre fukt i luften och mindre risk för kondens i badrummet. Dessutom går det åt mindre varmvatten och därmed även mindre energi. Vid mer en fyra minuters duschning bildas kondens på väggarna. Efter badet eller duschen är det bra att torka av vattnet från golvet med en gummiskrapa. Skrapa ned vattnet i golvbrunnen så blir luften snabbare torr i badrummet. Skaka även av vattnet från duschdraperiet och se till att det hänger fritt och luftigt. Vädra ut fukten i badrummet direkt när du har badat eller duschat. Öppna utsugsventilen helt eller snabbvädra med korsdrag några minuter.
Låt också badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används. Glänta på badrumsdörren efter duschen.

Tvättorkning
Det kan ta lång tid att torka tvätt i hus med självdragsventilation. Häng tvätten luftigt och låt gärna badrumsdörren stå öppen.


Kontroll av ventilationen
Som tidigare nämnts så finns det risk för bakdrag vid självdragsventilation. Man kan själv kontrollera om ventilationen fungerar genom att hålla en bit toalettpapper framför utsuget och se åt vilket håll luften drar. Åtgärden är att öppna friskluftsöppningarna helt och eventuellt också ett fönster tills bakdraget vänder. Det kan ta lite tid innan det vänder, men det går att skynda på om man tillfälligt stänger den utsugningsöppning som suger ut luften. Man kan också värma med en hårtork i öppningen med bakdrag.


Håll rent i ventilerna!
För att ventilerna och ventilationen ska kunna behålla sin funktion måste ventiler och kanaler hållas rena. Smuts, damm och feta partiklar från matos fastnar med tiden kring ventilerna och i utsugskanalerna. Kanalerna rensas av fastighetsvärden. Utelufts- och frånluftsventilerna ska lägenhetsinnehavaren rengöra. Man kan rengöra med en smal borste och med dammsugaren.


Möblering
Ibland kan det bli problem med fukt och kondens bakom bokhyllor och sängar som placeras för tätt mot yttervägg. Orsaken är främst att rumsluften inte kan värma dolda väggytor. Samma problem kan förekomma bakom badkar. Helst bör det finna ordentliga
luftmellanrum kring dessa. Cirkulation runt möbler vid yttervägg


Sammanfattning
􀀹 Uteluftsventiler i yttervägg eller fönster får inte sättas igen eller stängas helt!
􀀹 Uteluften behövs för att få en bra luftkvalitet i lägenheten och undvika fukt- och mögelskador samt slippa matos.
􀀹 Om det drar kallt från uteluftsventilen så försök att möblera annorlunda.
􀀹 Duscha snabbt.
􀀹 Skrapa bort vatten från golv efter duschningen.
􀀹 Vädra efter bad, dusch och tvätt.