Kallelse till extrastämma 2024

22 maj 2024 Härmed kallas till extrastämma den 11 juni 2024 klockan 18.00 på Kalkonens innergård.

Den nya versionen av stadgarna har tagits fram utifrån de lagändringar i bostadsrättslagen som trädde i kraft 1 januari 2023. Anpassningar görs för att följa bostadsrättslagen och för tydlighet för medlemmar vad som gäller för bostadsrätten. 

Information om förslag till nya stadgar samt ändringarna hittar ni på NABO portalen.

För er som inte bor i kvarteret Kalkonen kommer inpassering vara öppen via Lindhagensgatan 61. Efter stämman kommer styrelsen finnas på plats för att besvara eventuella övriga frågor samt att det bjuds på lättare fika. Ta med filt eller stol som du kan sitta på under stämman. 

Om du har frågor eller önskar stadgarna utskrivna är du välkommen att kontakta oss på styrelsenkalkonen@gmail.se 

Varmt välkomna!