Uppdatering om el och avgifter

07 september 2022

Föreningen införde individuell mätning och debitering (IMD) av el 2021 med Fortum som elleverantör och har deras storkundsportfölj som är en mix mellan rörligt och fast pris. KwH priset (totalsumma för el + elnät inkl moms) har hittills varit 1,25kr men med tanke på rådande marknadsläge har styrelsen beslutat höja det till 2,5kr från och med juni 2022. Framöver kommer man justera priset varje kvartal för att motsvara aktuella kostnader.

Inför 2023 har styrelsen beslutat att höja avgiften för bostäderna med 7,7%. Detta för att försäkra en fortsatt sund och hållbar ekonomi när föreningen har flera större underhållsarbeten framför sig (bland annat stambyte i kök). Avgiftshöjningen träder i kraft från 2023-01-01.

Styrelsen arbetar aktivt för att minimera avgiftshöjningar bland annat genom att se över och konkurrenssätta leverantörsavtal och försäkra intäkter från föreningens lokaler (i nuläget är alla lokaler uthyrda). Du som medlem kan också vara med och hjälpa till att minimera kostnaderna för föreningen t ex genom att inte spola varmvatten i onödan, se till att dörrar till vädringsbalkongerna är stängda, inte missköta återvinningsrummet och sortera rätt och genom generell aktsamhet och omvårdnad för att minimera underhållskostnad.