Cykelrum

Det finns cykelrum i källarna i alla tre fastigheter. Dessa är fria för medlemmarna att nyttja. Man använder sin passerbricka för att komma in i cykelrummen. Varje vår i och med föreningens vårstädning så rensas cykelrummen på ej uppmärkta cyklar. Inför varje rensning går tydlig information ut om vad som gäller.

Under senaste tiden har det förekommit cykelstölder så var uppmärksam på vilka som rör sig i lokalerna och se till att stänga dörrar ordentligt.