Soprum/Miljörum

Återvinning och Grovsopor

Vi har ett miljörum och detta är beläget i fastigheten Lidnersgatan 2-8. Ingången är på den östra kortsidan, därefter första dörren till vänster i cykelrummet.

I Miljörummet finns sortering för följande avfall:

 • Plast förpackningar (två kärl)
 • Metallförpackningar (ett kärl)
 • Ofärgat glas (1 kärl med flasklucka)
 • Färgat Glas (1 kärl med flasklucka)
 • Elavfall (1st elbur)
 • Batterier (låda)
 • Ljuskällor (låda)
 • Miljöfarligt avfall (en låda)
 • Tidningar och andra tryck (ett kärl)
 • Pappersförpackningar (ett kärl till höger om miljörummet)
 • Wellpapp (två kärl till höger miljörummet)
 • Grovsopor (tre kärl)

Kom ihåg att det är förpackningar som kan slängas i återvinningen. Stekpannor och galler ska slängas i kärlen för grovsopor och inte i metallåtervinningen. Det samma gäller dricksglas och glasfigurer som inte ska slängas i glasåtervinningen utan i grovsopor. Det finns specifika kärl för pappförpackningar och de ska inte slängas bland tidningar. Det är viktigt att vi sorterar rätt. 

Om något kärl är fullt kan man gå med dem till källsorteringen vid Hjalmar Söderbergs väg, alternativt ta det tillbaka till sitt hem tills kärlen är tömda.

Avfall från renovering lämnas på närmaste återvinningscentral och får inte kastas i grovsoprummet.

Vid störremängd miljöfarligt avfall eller mycket skrymmande avfall ska du ta det till någon av Stockholms återvinningscentralen. Du får till exempel inte slänga lastpallar, kylskåp, spis eller julgran i miljörummet.

På Stockholms stads hemsid finns information om återvinning, hantering av avfall och vart du kan slänga din julgran.