Grill

Mellan Lidnersgatan 10 och Lidnersgatan 12 finns en grill. Den går inte att boka utan det är först till kvarn som gäller. Grillplatsen utgör en gemensam yta som vi alla kan disponera. Samma trivselregler som i övriga gemensamma ytor gäller självfallet där. Lämna snyggt efter dig och tänk på att sänka ljudvolymen efter 22.00 natt mot vardag och efter 23.00 natt mot helgdag. Kom ihåg att samla in överbliven grillkol och släng när glöden slockat och kolen har svalnat. Engångsgrillar ska slängas i grovsoprummet efter att de har svalnat. Kom ihåg att ställa tillbaka möblerna på sin ursprungliga plats efter användandet.

På din egen balkong är enbart mindre el-grillar godkända. Vill man grilla med kol eller gasol är det grillplatserna på innergårdarna som gäller. Detta ligger i linje med Brandskyddsföreningens rekommendationer.