På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Filmstadens samfällighetsförening

Alla vi bostadsrättsinnehavare här i Filmstaden är även indirekt via vår förening, delägare i mark, planteringar, belysning, garage och ledningar för vatten och avlopp.

När Filmstaden exploaterades så bildades två gemensamhets-anläggningar (GA) för att hantera gemensamma resurser inom området.

GA:1 som omfattar de fem inomhusgaragen, då tunnelbanan gjorde det omöjligt att anlägga garage under varje förening.

GA:2 omfattar vägar, grönområden, p-platser i markplan, utvändig belysning, VA-ledningar och kanalisationsrör för data och telekommunikation.

De två gemensamhetsanläggningarna förvaltas av Filmstadens Samfällighetsförening där alla fastighetsägare inom Filmstaden är delägare. Andelstalen är bestämda i en lantmäteriförrättning och det är inte samma delägare i de två GA:na.

Samfällighetsföreningen har en styrelse där de olika fastighetsägarna/bostadsrättsföreningarna är representerade. Därmed har vi inflytande över hur Filmstadens område sköts.

Det är alltså samfälligheten som har ansvar för parkeringsövervakning, renhållning, snöröjning och trädgårdsskötsel m.m. för alla gemensamma ytor. Intäkter från garage och parkering samt utgifter för underhåll fördelas mellan delägarna och syns alltså som poster även i vår årsredovisning.

Om du har synpunkter på hur Filmstaden sköts så vänd dig till någon i Kasemattens styrelse som då kan framföra detta till samfälligheten.

Läs mer om Filmstadens Samfällighetsförening under denna länk.