Föreningsstyrelsen, revisorer och valberedningen

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. En av ledamöterna är utsedd av HSB och hjälper styrelsen bl. a. med sin erfarenhet och kontakter in i HSB. Kontaktuppgifter finns här nedan i bilaga.

Föreningen har en ordinarie revisor: Anita Bratfisch anita.bratfisch@ownit.nu, och en revisorssuppleant: Monika Hallberg monika.forsman@ownit.nu.

Föreningens valberedning består av tre personer: Bertil Önnestam bertil.onnestam@gmail.com, och Sara Brandin sara.brandin@hotmail.com och Maria Calogeropulos mcaloger@hotmail.com.

Felanmälan se i bilagan nedan eller under fliken Medlemsinfo / FELANMÄLAN.

Aktuella namn och kontaktuppgifter finns i dokmentet nedan.

Styrelsen kan även nås via e-mail styrelsen@kasematten.se

Lägg märke till att frågor om avgifter, överlåtelser, pantsättning och liknande ärenden hanteras av HSBs servicecenter, telefon 010-442 11 00, e-mail: servicecenter.stockholm@hsb.se

Postadress till servicecenter: 112 84  STOCKHOLM

Styrelseledamöter med kontaktuppgifter