Välkommen till Kasematten

Under denna rubrik finner du som bor i vår förening, information och upplysningar om el och vatten, sophantering, bredband, TV, garageplatser m.m.

Aktuell information och även äldre infoblad finns här till vänster.

Årsredovisningar och årsmötesprotokoll finner du under den rubriken här på hemsidan.

Information om lägenhetens tekniska utrustning bör finnas i den bruna lägenhetspärm som den förre ägaren bör ha lämnat kvar. Om så inte är fallet så får du försöka vända dig till respektive tillverkare för att få nya bruksanvisningar och liknande.

Har du andra frågor, som inte besvaras här så får du gärna vända dig till någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifter finns under rubriken "Styrelse" och även i varje infoblad.

Styrelsen kan även nås via e-mail styrelsen@kasematten.se

Vi hoppas att du trivs i föreningen!

Med vänliga hälsningar från styrelsen.