Planerat strömavbrott onsdag 21 juli kl. 06-10

15 juli 2021 Onsdagen 21 juli 2021 mellan kl. 06:00 och 10:00 kommer servicearbete att utföras i fastighetens elcentral. Arbetet kommer att starta kl. 06:00 och strax därefter kommer strömmen att brytas. Strömmen kommer att slås på igen så fort arbetet är klart dock senast kl. 10:00. Strömavbrottet kommer att påverka tillgång på varmvatten men sannolikt inte kallvatten som dock kan få ett lägre tryck. Strömavbrottet kan liknas vid ett normalt strömavbrott från elleverantören och borde inte ställa till något problem. Vi uppmanar er att efter strömavbrottet kontrollera att utrustning såsom kyl och frys fungerar. Styrelsen