Trivselregler för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster

 1.      Vi sköter vårt boende genom att ”iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten” (Hyreslagen)

2.       Vi visar hänsyn till våra grannar så att de inte blir störda av:

·         Överdriven vattenspolning mellan kl 23.00-06.00

·         Störande aktiviteter (tex borra, spika) mellan kl 20.00-08.00

·         Musik som spelas så högt att den uppfattas som störande

·         Högljudda samtal

3.       Vi har uppsikt över våra husdjur så att de inte orsakar störande ljud, skadar eller förorenar utrymmen i huset eller omkringliggande markområden

4.       Vi grillar inte på balkongerna

5.       Vi skräpar inte ned runt huset och i fastighetens gemensamma utrymmen

6.       Vi röker inte i fastighetens gemensamma utrymmen

7.       Vi placerar inte föremål i entréer, trapphus, vinds- eller källargångar

8.       Vi placerar inte blomlådor och liknande på utsidan av balkongerna där de kan innebära risk för skador på andra personer eller deras egendom

9.       Vi hänger inte upp paraboler, utomhusantenner, skyltar, markiser och liknande utan tillstånd från föreningens styrelse

10.   Vi parkerar inte på uppfarter, gångvägar eller gräsmattor och låter inte motorn stå på i onödan

11.   Visst kan du ha fest! Berätta för dina grannar – genom samtal eller skriven information – att det kommer att ske. Glöm inte grannuppgångarna. Samma regler gäller: Du behöver visa hänsyn till dina grannar även när du har fest.

Om du blir störd – ring på hos din granne och berätta att du blir störd. Räcker inte det, kontakta styrelsen

Trivselrelger antagna av föreningens extrastämma 2014-06-10 och gäller från och  med detta datum tills nytt beslut fattas.