Information till boende

Under denna rubrik har vi samlat några ämnen som det är vanligt att man undrar över.

Du som boende är välkommen att arbeta aktivt i föreningen, komma med idéer för att främja grannkontakter, organisera fester, hjälpa till med vår- och höststädning och fritidsaktiviteter med mera. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!