Inglasning av balkong

REGLER FÖR INGLASNING AV BALKONG OCH TERRASS

För inglasning av balkong eller terass krävs bygglov. Detta bygglov söks hos Järfälla kommun. Information om hur man går tillväga finns på kommunens hemsida Inglasad uterum/uteplats (det finns ingen särskild information om balkonger, utan det räknas till uterum/uteplats)

Ritningar som behövs för ansökan ordnas vanligtvis av leverantören (som oftast också är behjälplig med att fylla i ansökan). Ritningar finns också nedan på denna sida.

  • När bygglovsansökan inkommit till kommunen, skickar kommunen information till styrelsen. Byggstart får inte ske förrän bygglov godkänts av kommunen och styrelsen är informerad.
  • Utförande av inglasningen skall vara av likvärdig kvalitet, färg och utförande som redan färdigställda inglasningar (t ex fabrikat Balkongrutan).
  • Inglasning är endast tillåtet i linje med balkongens tak/golvyta.


Inglasning av balkong/altan ger inte rätt till skattereduktion enligt ROT/RUT-reglerna. 

Kontakta styrelsen om ni behöver ytterligare upplysningar gällande inglasning.

 

Situationsritning (pdf)

Planritning/fasadritning hus 1 (AJ 12 & 14) (pdf)

Planritning/fasadritning hus 2 (AJ 10) (pdf)