Trädgården

Vårblommor Lilla Torget

Vår trädgård sköts på entreprenad av Tingvalla Mark AB. De sköter framför allt klippning av gräs och häckar, samt övergripande rensning. Planteringar och blommor planeras och sköts av föreningens trädgårdsgrupp. Gruppen anordnar städdagar höst och vår, då vi medlemmar tillsammans ser över vad som behöver göras och umgås under trevliga former.