Uppdaterad information gällande undercentralen

10 januari 2022 220113 Uppdatering gällande läckande värmepump. Detta är nu åtgärdat.

Hej alla medlemmar, och god fortsättning på det nya året!

220113
Vår fastighetsskötare har lokaliserat läckan som var en säkerhetsventil i värmepumpen som stod och läckte i hobbyrummet. Detta 

Efter läckaget i mellandagarna så försvinner det fortfarande vatten i vår undecentral. Det behöver itne alls vara något. Vi försöker lokalisera felet och ber er att undersöka era utrymmen efter en möjlig läcka.
Kan vara i något garage eller om ni hyr något utrymme/ förråd eller dyikt. Vår fastighetsskötare och styrelse undersöker detta noggrant. Hittar ni något så maila oss på 

styrelse@brfliseberg.se

Tack för hjälpen

Vänligen 
Styrelsen