Information från Styrelsen

17 januari 2022

På förekommen anledning vill vi tydliggöra hur styrelsen fungerar utifrån vad våra stadgar och dess legala tolkning fastställer.

Styrelsemedlemmarna är valda av Årsstämman för att sitta under en period av 1 eller 2 år. Enligt våra stadgar finns det inte något krav om att styrelsemedlemmar är medlemmar i föreningen även om det är önskvärd för att säkerställa ett aktivt deltagande av föreningsmedlemmar i dess styrning. Detta har även bekräftas av HSB med vilken vi har rådgjort flera gånger.

Vår ordförande sålde sin lägenhet och flyttade ut i december, hon informerade styrelsen om situationen och meddelade att hon tänkte fortsätta i sin roll fram tills det kommande Årsstämma väljer en ny styrelse. Vi godkände det efter samråd med HSB.

Anledning är att vi redan idag är en person mindre i styrelsen efter avgången av den tidigare ordförande i oktober förra året samt de pågående stora projekt som kräver att styrelsemedlemmar deltar i förberedelse- och arbetsmöte med de företag som sköter ombyggnationen av Undercentralen, flyttning till det nya tekniska rummet samt takunderhåll.

Här är det också viktigt att nämna de många ordinarie möten som oftast sker dagtid och som i de flesta fall tas hand av ordföranden pga hon har möjlighet till det till skillnad från andra styrelsemedlemmar som arbetar under dessa timmar. Vi bör även ta upp problemet med värmepumpar i Undercentralen som kräver en daglig översyn för att säkerställa att de fungerar, vilket ni har säkert märkt när värme och varmvatten försvann.

Vi vill återigen vara tydliga med att styrelsen, när den fattar beslut och agerar, gör det utifrån vad våra stadgar fastställer och de råd vi får från HSB med föreningen och dess medlemmars bästa i tanke.

Har du några frågor, kan du vända dig till styrelse för att få svar via styrelse@brfliseberg.se