Påminnelse kring restriktioner för covid-19

02 mars 2021 Vi påminner om rådande restriktioner i våra gemensamma lokaler

Hej,

Pandemin fortsätter att hålla ett hårt grepp och vi vill bara påminna om att vara extra försiktiga i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus, fritidslokal och tvättstuga. Tänk på fortsatt visad respekt och hänsyn till era grannar. 

Vänligen
Styrelsen