Information kring varmvatten i föreningen

24 mars 2021 Arbetet med vår undercentral fortsätter med hög prioritet.

Styrelsen har fått in frågor kring varmvattnet och har beslutat att koppla in fjärrvärmen som gjort att varmvattnet nu fungerar som det ska. Information kring detta har också satts upp som anslag i våra portar.

Vi har även fått in en projektering kring vår undercentral som ska diskuteras på nästa styrelsemöte. Arbetet med att projektera en ny undercentral tar tid då det är ett stort arbete som kräver tydlig efterforskning och flera offerter måste tas in.

Styrelsen informerar kan du läsa mer om det.

Vänligen 

Styrelsen