Skylift vid port 68

25 mars 2022 underhållsarbete av plåt på tak
plåt lagad och målad.

Hej alla medlemmar, 
Det är mycket som är på gång i vår föreningen nu.
Arbetet med ny undercentral är påbörjad och det kan vara en del högaljud i port 66 och 68.
Vi hoppas ni alla har sett informationen kring att de kommer stänga av vattnet i början av nästa vecka. Se anslag i portarna

Idag den 25/3 kommer en skylift till gaveln vid port 68. de ska reparera plåten vid skorstenen samt måla och rensa en del hängrännor.

Hoppas alla har överseende med allt arbete som sätts igång.

Vänligen

Styrelsen 

  • före, under, efter.
    före, under, efter.