Onödiga kostnader

17 mars 2022

I en förening är alla ansvariga för att se till att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt och det gäller även pengarna.

Vi har haft under det senaste året en ökning av onödiga kostnader som drabbar oss alla. Vi tar först den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) som kostade över 100 000 kronor. Det är en kostnad vi kan inte komma ifrån, det är en obligatorisk kontroll som myndigheter kräver att det ska utföras, däremot är det inte acceptabelt att betala 34 000 kr för kontrollen av bara en lägenhet eftersom medlemmen som äger det inte kunde vara hemma eller lämna sina nycklar trots att vi hade två olika tillfällen att delta i kontrollen.

För att få en godkänd OVK krävs det att samtliga lägenheter har kontrollerats och de eventuella felaktigheterna åtgärdats, därför var vi tvungna att beställa denna separata kontrollen, annars hade vi fått betala vite och göra om hela OVK.

Sedan har vi tvättstugan, tyvärr finns det medlemmar som tycker att det är för tungt och jobbigt att ta hand om sina egna sopor. Vi pratar om tvättmedelskartonger som lämnas i tvättstugan i stället för att sortera och lämna dem i de gröna sorteringslådorna intill parkering. Vissa medlemmar ställer upp och se till att sortera dessa kvarlämnade kartonger när de ändå är där men oftast måste vi beställa extra städning till en kostnad av 1000 kr per tillfälle. Om vi räknar att detta händer ganska regelbunden hamnar vi i en extra kostnad på ca 12 000 kr per år.

När vi arbetade med att få gymmet på plats gick nyfikna medlemmar in, inte bara för att titta men även för att träna med skor fulla med lera och grus. Vi hade beställt extra städning just dagen innan vi öppnade gymmet för användning, första veckan var vi tvungna att beställa städning 3 gånger.

Vi vet att det finns medlemmar som tycker att det är styrelsens arbete att ta städa efter dem och det gjorde faktisk styrelsens medlemmar minst ett par gånger men det ansvaret ligger hos oss alla, inte bara styrelsen. Extra kostnader som de vi nämner här kan leda till att vi måste höja avgifterna för att klara ekonomin, särskilt nu när vi har och har haft stora investeringar, internet/TV, OVK, Undercentralen och tak underhåll.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta sitt ansvar och se till att vi använder våra resurser på ett bättre sätt. Hjälp till att ta hand om våra hus och vår ekonomi, sortera dina sopor och lämna dem på rätt plats, städa efter dig när du använder våra gemensamma lokaler (tvättstugan, gymmet, fritidslokalen, mm), kom gärna med förslag på hur vi kan använda våra resurser bättre.

 

Styrelsen