Upptäckt slukhål mellan port 66-68

18 oktober 2021 Uppdaterad 211019 En av våra medlemmar upptäckte ett potentiellt slukhål mellan port 66-68.

Hej.

Ett slukhål har upptäckts vid rabatten mellan port 66-68
Området är avspärrat och undersökt av entreprenad. Det har tidigare legat en oljetank vid området som kan ha påverkat situationen. Men det ämnas att återställas snarast möjligen. 

211019
Det är ena sidan av den nedgrävda tankens lock som gett vika. Denna fylldes för några år sedan och massan har försvunnit med vatten. Ett lock läggs nu på hålet då vi avvaktar en bättre lösning. Enligt firman som utför arbetet så går det att köra bilar över.