Valberedningen bjuder in till informationsträff

11 oktober 2021 Inför nästa årsstämma så vill föreningens valberedning bjuda in alla medlemmar till informationsträffar på temat "Vem gör vad i en styrelse"

Valberedningen informerar

På årsstämman valdes en ny styrelse, vi har sedan dess fått förändringar i sammansättningen. Styrelsen

bedömer att det inte behöver kalla till ny stämma med fyllnadsval, utan kommer att klara av sitt uppdrag

ändå.

Vi uppmanar dock boende i föreningen att redan nu börja fundera på hur vi medlemmar vill att

styrelsen för BRF Liseberg skall se ut för 2022 – 2023. Du som medlem i föreningen har en röst

och den vill vi gärna höra. Vet Du någon som är intresserad av att delta i styrelsens arbete så blir

vi mycket glada om du talar om det för oss. Du kan även föreslå dig själv som namn till

valberedningen. Vi behöver bli mer jämställda så nominera gärna en kvinna.

En styrelse skall ha minst tre medlemmar och väljs för en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan ett

och två år.

Valberedningen bjuder in till kortare utbildningar på temat:

”Vem gör vad i en styrelse?”

Föreningslokalen 10 november och 30 november kl.18.30-19.30

(I samband med utbildningen bjuder föreningen på fika.)

 

Anmälan innan så vi vet hur mycket fika vi ska fixa, till

valberedning@brfliseberg.se

Hälsningar

Christina Labus och Penilla Gunther