Fastighetsskötare

Vi har kontrakterat Einar Mattsson för att sköta våra fastigheter. För ärenden som har med våra gemensamma utrymmen att göra kontaktar vi dem via länken nedan eller per telefon. Vår ansvariga tekniker Torbjörn Andersson bemannar också expeditionen på Vindragarvägen 8 på vissa tider och det går bra att felanmäla där och då.

Expedition: Vindragarvägen 8, öppet måndagar 07:00-08:00 & fredagar 0800-0900,
Telefonnummer till expeditionen: 08-586 267 99

Fastighetstekniker: Torbjörn Andersson

Felanmälningar på webben: www.einarmattsson.se/felanmalan 
Einar Mattsson har för närvarande problem med detta webbformulär eftersom det är konstruerat för deras hyresfastigheter. Tex. kan vi inte skriva in våra tresiffriga lägenhetsnummer. Det går dock att lämna detta fält blankt och istället skriva sitt lägenhetsnummer i fritext under själva felanmälningen.

Felanmälan telefon: 08 - 586 263 00 under normal arbetstid.

Jourmontör: 08 - 657 77 70
För akuta fel utanför normal arbetstid. Underhåll som bostadsrättsinnehavaren själv är ansvarig för faktureras i efterhand.