Fastighetsskötare

Vi har kontrakterat Einar Mattsson för att sköta våra fastigheter. För ärenden som har med våra gemensamma utrymmen att göra kontaktar vi dem via länken nedan eller per telefon. Vår ansvariga tekniker Torbjörn Andersson bemannar också expeditionen på Vindragarvägen 8 på vissa tider och det går bra att felanmäla där och då.

Expedition: Vindragarvägen 8, öppet måndagar 07:00-08:00 & fredagar 0800-0900,
Telefonnummer till expeditionen: 08-586 267 99

Fastighetstekniker: Torbjörn Andersson

Felanmälningar: www.einarmattsson.se/felanmalan 

Felanmälan telefon: 08-586 263 00