På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Renovering och ombyggnation

Det är många saker att tänka på vid renovering, ändring eller ombyggnad  av bostadsrättslägenheten.. Det är - innehavaren av bostadsrätten som har det fulla ansvaret för samtliga åtgärder oavsett om man gör arbetet själv eller genom anlitande av hantverkare. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att hantverkare är informerade om föreningens regler och att de innehar relevanta certifieringar. Läs informationen här nedan och under rubrikerna till vänster samt i våra stadgar.

I Sverige styrs utformning av byggnader och bostäder av Boverket genom bl a Boverkets Byggregler, BBR, vilka följs upp av de kommunala stadsbyggnadsförvaltningarna. Lägenhetsinnehavaren behöver undersöka om den planerade åtgärden är bygglovspliktig.

I samband med ändrade planlösningar skall de även hos stadsbyggnadsförvaltningen ta reda på om åtgärderna medför att nybyggnadsreglerna gäller,

De tekniska aspekterna givet att förändringarna i bostaden i övrigt inte strider mot BBR omfattar att installationer för el, vatten, avlopp och ventilation måste vara utförda fackmässigt på ett sätt att de funktionsmässiga kraven för bostadslägenheter uppfylls. Bostadsrättsinnehavaren måste således kunna visa på att de planerade åtgärderna utförs korrekt.

Styrelsens tillstånd vid renovering 

För ändring av planlösning, rivning, flyttning eller uppförande av väggar samt för ingrepp eller ändring av köks- och badrumsdisposition, el-, gas- eller vvs-installationer måste du ha styrelsens tillstånd. Detta gäller även all renovering i badrum.

Bygglov/bygganmälan

Vissa åtgärder, t ex håltagning i bärande väggar, kräver också tillstånd av Stadsbyggnadskontoret. Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet och ansvar att bekosta och söka sådant tillstånd. Detta skall då inkluderas i ansökan till styrelsen.

Sök styrelsens tillstånd genom att utförligt beskriva utförandet , med ritningar där alla ändringsåtgärder markeras och skicka din ansökan till föreningens förvaltare, Dan Matsson, dan.matsson@hsb.se. Om din ändring omfattar el-, gas- eller vvs-installationer måste auktoriserad installatör anlitas. Kopia av entreprenörens certifiering skall bifogas. Alla ändringar måste utföras fackmässigt.

Räkna med att en behandling av ansökan av ombyggnad kan ta minst 1-2 månader att hantera.  Gör därför din ansökan i god tid innan du räknar med att starta arbetet.

Använd den blankett som finns för ändamålet, som du finner här!

I det tillstånd som meddelas står vad som är tillåtet att genomföra. När renovering/ombyggnad är genomförd ska det  rapporteras till förvaltaren som då skall kontrollera att ändringen genomförts enligt tillståndet.

Kontakta förvaltaren

Kontakta gärna Dan via dan.matsson@hsb.se vid osäkerhet över något.

Hänsyn till grannarna

Vi måste ta hänsyn till varandra när vi ändrar och bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Börja med att underrätta alla i huset att du skall renovera, till exempel med ett meddelande på anslagstavlan i porten. Informera grannarna senast en vecka innan du börjar.

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara utföras måndag- fredag 08.00-17.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 11.00-17.00.