På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Renovering och ombyggnation

Det är många saker att tänka på vid renovering, ändring eller ombyggnad  av bostadsrättslägenheten.. Det är - innehavaren av bostadsrätten som har det fulla ansvaret för samtliga åtgärder oavsett om man gör arbetet själv eller genom anlitande av hantverkare. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att hantverkare är informerade om föreningens regler och att de innehar relevanta certifieringar. Läs informationen här nedan och under rubrikerna till vänster samt i våra stadgar.

I Sverige styrs utformning av byggnader och bostäder av Boverket genom bl a Boverkets Byggregler, BBR, vilka följs upp av de kommunala stadsbyggnadsförvaltningarna. Lägenhetsinnehavaren behöver undersöka om den planerade åtgärden är bygglovspliktig.

I samband med ändrade planlösningar skall de även hos stadsbyggnadsförvaltningen ta reda på om åtgärderna medför att nybyggnadsreglerna gäller,

De tekniska aspekterna givet att förändringarna i bostaden i övrigt inte strider mot BBR omfattar att installationer för el, vatten, avlopp och ventilation måste vara utförda fackmässigt på ett sätt att de funktionsmässiga kraven för bostadslägenheter uppfylls. Bostadsrättsinnehavaren måste således kunna visa på att de planerade åtgärderna utförs korrekt.

Styrelsens tillstånd vid renovering 

För ändring av planlösning, rivning, flyttning eller uppförande av väggar samt för ingrepp eller ändring av köks- och badrumsdisposition, el-, gas- eller vvs-installationer måste du ha styrelsens tillstånd. Detta gäller även all renovering i badrum.

Bygglov/bygganmälan

Vissa åtgärder, t ex håltagning i bärande väggar, kräver också tillstånd av Stadsbyggnadskontoret. Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet och ansvar att bekosta och söka sådant tillstånd. Detta skall då inkluderas i ansökan till styrelsen.

Sök styrelsens tillstånd genom att utförligt beskriva utförandet , med ritningar där alla ändringsåtgärder markeras och skicka din ansökan till föreningens förvaltare, Dan Matsson, dan.matsson@hsb.se. Om din ändring omfattar el-, gas- eller vvs-installationer måste auktoriserad installatör anlitas. Kopia av entreprenörens certifiering skall bifogas. Alla ändringar måste utföras fackmässigt.

Räkna med att en behandling av ansökan av ombyggnad kan ta minst 1-2 månader att hantera.  Gör därför din ansökan i god tid innan du räknar med att starta arbetet.

Använd den blankett som finns för ändamålet, som du finner här!

I det tillstånd som meddelas står vad som är tillåtet att genomföra. När renovering/ombyggnad är genomförd ska det  rapporteras till förvaltaren som då skall kontrollera att ändringen genomförts enligt tillståndet.

Kontakta förvaltaren

Kontakta gärna Dan via dan.matsson@hsb.se vid osäkerhet över något.

Hänsyn till grannarna

Vi måste ta hänsyn till varandra när vi ändrar och bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Börja med att underrätta alla i huset att du skall renovera, till exempel med ett meddelande på anslagstavlan i porten. Informera grannarna senast en vecka innan du börjar.

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara utföras måndag- fredag 08.00-17.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 11.00-17.00.