Att bo i Brf Mälaren

När du köper en bostadsrätt ansöker du samtidigt om medlemskap i föreningen. Medlemskap i HSB krävs för att bli medlem i Brf Mälaren. Delat medlemskap tillåts. Juridisk person tillåts ej som medlem.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att samtliga lägenheter ägs av föreningen gemensamt. Att köpa en bostadsrätt innebär ett köp av nyttjanderätten till din lägenhet för permanent boende utan begränsning i tiden. Det innebär inte ett ägande av lägenheten men väl ett mycket viktigt åtagande att du övertagit fullt ansvar för din bostadsrätt (lägenhet) då det gäller lägenhetens inre underhåll och skötsel.

Du har också genom köpet och medlemskapet i föreningen åtagit dig att respektera och leva upp till de regler och villkor i föreningens stadgar. Utöver detta styrs ditt och föreningens ansvar enligt Bostadsrättslagen.

Du måste t ex söka tillstånd av föreningen/styrelsen innan du gör förändringar i din lägenhet, t.ex. riva, bygga eller flytta väggar eller på annat sätt bygga om. Du måste informera styrelsen och få ett skriftligt tillstånd innan du kan påbörja någon ombyggnad eller renovering. Information om detta finns på hemsidan under ”Ombyggnad”.

Ditt ansvar och skyldighet för underhåll av lägenheten invändigt, finns angivet i stadgarna. Om du är tveksam om var gränserna mellan föreningens och lägenhetsinnehavarens ansvar går skall du kontakta i första hand förvaltaren och därefter styrelsen.

Bostadsrättsföreningens medlemmar har ett gemensamt ansvar för tillgångar i föreningen och förvaltningen och skötsel av dessa. Det gäller t ex för våra allmänna utrymmen, såsom tvättstugor, trapphus, portar, källar- och vindsutrymmen, fritidslokaler etc. samt utemiljön. Vi kan genom att undvika skador, visa hänsyn och vårda dessa hålla nere skötsel- och underhållskostnaderna.

Ett medlemsansvar kan också vara att under någon period ställa upp i styrelsen. Styrelsen som är utsedd av medlemmarna har till sin hjälp kontrakterad förvaltare och fastighetsskötare. I vårt fall är HSB förvaltare.