Brf Mälaren

HSB BRF Mälaren i Stockholm är en äkta bostadsrättsförening med 282 lägenheter i Stockholm. Föreningen bildades år 1937. Till Brf Mälaren hör Vindragarvägen 1-23, Reimersholmsgatan 32-36 samt Malmgården på Anders Reimers väg 7, vilken används som förskola.

Föreningen har dessutom 26 stycken ungdomsrum med hyresrätt, och lokaler som upplåts både med hyresrätt och bostadsrätt samt ett antal lokaler för gemensamt utnyttjande. Föreningen äger marken. Föreningen är medlem i HSB Stockholm och förvaltas av HSB Stockholm.

Totalt har Brf Mälaren 282 bostadsrättslägenheter fördelade så här:

  • 1:or:  80  st,
  • 2:or:  95  st
  • 3:or: 87 st
  • 4:or: 14 st
  • 5:or:  5 st
  • 6:or:  1 st

Föreningens fastigheter:

Beteckning Adress
Vinfatet 1 Vindragarvägen 2
Vinfatet 2 Vindragarvägen 4
Remmaren 1 Vindragarvägen 8
Remmaren 2 Vindragarvägen 10
Remmaren 3 Vindragarvägen 12
Vindragaren 1 Vindragarvägen 7-23
Vindragaren 2 Vindragarvägen 1, Reimersholmsgatan 32-36
Räkenholmen 6 Anders Reimers Väg 7 (Malmgården)