Brf Mårdens styrelse

Vid årsstämman varje vår väljs Brf Mårdens styrelse. Valberedningen lägger fram förslag på styrelsemedlemmar som medlemmarna kan rösta på. Styrelseledamöterna har olika mandatperioder för att säkerställa att överlämning av styrelsearbetet sker successivt över tid.
Brf Mårdens styrelse vid ett av deras möten

Namn

Ansvar

Mandatperiod

Epost

Tom Koutonen Ordförande - 2026 tom@brf-marden.se
MarjaLisa Asplund Ledamot - 2025 marjalisa@brf-marden.se
Jerry Eriksson Sekreterare - 2025 jerry@brf-marden.se
Ingemar Larsson IT och Fastighet - 2025 ingemar@brf-marden.se
Josefine Linder IT och Kommunikation - 2026 josefine@brf-marden.se
Jane Frigell Utbildning och Gård - 2025 jane@brf-marden.se
Helena Falkdal vice ordf. - 2026 helena@brf-marden.se
Leif Andersson Ledamot - 2026 leif@brf-marden.se
Annelie Emneby HSB-ledamot    

 

Styrelsen, som sammanträder en gång per månad, nås via epost info@brf-marden.se eller via brev i någon av våra postlådor i gemensamhetslokalerna. Vi har vårt styrelserum på Landåvägen 57.

Vår officella adress är:

Brf Mården 
Landåvägen 57
131 49 Nacka