Föreningens projekt

Föreningens projekt drivs av styrelsen och/eller arbetsgrupper bestående av enskilda medlemmar. Projekt drivs för att på ett eller annat sätt bidra positivt till föreningens välmående och ekonomi. Nedan listas samtliga större pågående projekt samt ett axplock av i-närtid-avslutade projekt.

Pågående projekt

  • Tak tvättstugan
  • Exploatering av vindar

Läs mer om föreningens pågående projekt här.

Avslutade projekt

  • Tvättstugan 2020-2020
  • Uppfarter 2019
  • Fasadrenovering 2017-2018
  • Hissrenovering 2018
  • Bergvärme 2019

Läs mer om föreningens avslutade projekt här.