Föreningens projekt

Föreningens projekt drivs av styrelsen och/eller arbetsgrupper bestående av enskilda medlemmar. Projekt drivs för att på ett eller annat sätt bidra positivt till föreningens välmående och ekonomi.

I menyn till vänster hittar du pågående och avslutade projekt.