På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Morkullans FAQ

Här samlar vi "Frequently Asked Questions" för spekulanter och mäklare.

Följ denna länk för att hitta mer information om fastigheten och vad som ingår i avgiften!

Fråga 1: Varför är avgiften högre relativt kringliggande föreningar?
Svar: Det finns flera orsaker till att avgiften kan uppfattas som hög:

  • Föreningen har många små lägenheter. Jämfört med andra föreningar innebär det att förbrukningen av vatten är högre, underhållsbehovet och elförbrukningen på de allmänna ytorna och tvättstugan är större. Det mynnar sedan ut i en avgift som är lite högre per kvadratmeter.
  • Föreningen har förmånen att äga stora grönytor för trädgård och mycket asfalterad yta för uppfarter och parkering. Med dessa vackra grömområden, grillplatser och parkeringsmöjligheter tillkommer skötsel, underhåll, snöröjning och sandning som överstiger de intäkter parkeringarna drar in. Samtidigt möjliggör dessa ytor att föreningen har bergvärme.
  • Föreningen har ett brett utbud av förmåner och tjänster vars kostnader ligger inbakade i medlemsavgiften. En komplett lista över förmånerna listas här.
  • En av föreningens största utgifter är räntekostnader för lån. Ett populärt sätt att minska medlemmarnas boendekostnad är genom så kallat kapitaltillskott. En utvärdering av möjligheterna till ett sådant projekt har genomförts av styrelsen och finns redovisat här. Slutsatsen är att föreningen istället skall driva en ansvarsfull amortering där nya projekt skall amorteras över dess förväntade livslängd. Således har föreningen relativt hög amortering som hamnar direkt på medlemmarnas avgift. Eftersom en amortering, för en rationell köpare, i teorin ökar värdet på lägenheten med minst samma belopp skall inte amorteringen ses som en kostnad utan som en flytt av en skuld från föreningen till medlemmen som därmed ger möjlighet till avdrag för kapitalförlust. För 2013 finansierar c:a 14 % av medlemsavgiften föreningens amorteringar.

Fråga 2: Kommer avgiften ändras?
Svar: Styrelsen jobbar med en långsiktig underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt. Utifrån den görs en 5-årsprognos över förväntade förändringar i avgiften. Prognosen redovisas i årsredovisningen som finns att ladda ned här. Prognosen är enbart en fingervisning. När styrelsen tar beslut om en förändring av avgiften kommer det meddelas på hemsidan och i nyhetsbrev.

Fråga 3: Vilka renoveringar har ni inplanerade?
Svar: I årsredovisningen listas alla kända underhållsåtgärder och planerade projekt. För att få en löpande uppdatering i projekten hänvisar vi hit.

Fråga 4: Får jag riva den här väggen/flytta köket/dra ny el?
Svar: Föreningens förvaltare Peter Jansson har jobbat i huset i över 20 år och har mycket god kunskap om vilka ingrepp som kan och får göras. Styrelsen kan inte ge en spekulant någon garanti för att ett ingrepp kommer godkännas utan hänvisar säljaren/mäklaren att ställa frågan till Peter här.

Fråga 5: Måste man äga lägenheten man bor i?
Svar: Ja. För att självständigt nyttja lägenheten krävs det att man står som ägare. Det räcker med att äga en bråkdel, t.ex. 1%. Det är därför vanligt att föräldrar står som ägare på ett barns lägenhet.

Fråga 6: Jag har en sambo. Måste hen vara medlem i föreningen för att bo i lägenheten?
Svar: Nej, det räcker med att ägarna till lägenheten är medlemmar i föreningen. Men för att sambon ska bo i lägenheten måste ägaren också bo där stadigvarande.

Fråga 7: Hur ser energianvändningen ut och hur står sig föreningen mot andra?
Svar: Se energideklaration som nedladdningsbar fil här.

Fråga 8: Vem äger tomten? Finns det risk att kommunen höjer hyran?
Svar: Föreningen har äganderätt till fastigheterna och påverkas inte av tomtavgifterna.