Morkullans FAQ

Här samlar vi "Frequently Asked Questions" för spekulanter och mäklare.

Följ denna länk för att hitta mer information om fastigheten och vad som ingår i avgiften!

Fråga 1: Varför är avgiften högre relativt kringliggande föreningar?
Svar: Det finns flera orsaker till att avgiften kan uppfattas som hög:

  • Föreningen har många små lägenheter. Jämfört med andra föreningar innebär det att förbrukningen av vatten är högre, underhållsbehovet och elförbrukningen på de allmänna ytorna och tvättstugan är större. Det mynnar sedan ut i en avgift som är lite högre per kvadratmeter.
  • Föreningen har förmånen att äga stora grönytor för trädgård och mycket asfalterad yta för uppfarter och parkering. Med dessa vackra grömområden, grillplatser och parkeringsmöjligheter tillkommer skötsel, underhåll, snöröjning och sandning som överstiger de intäkter parkeringarna drar in. Samtidigt möjliggör dessa ytor att föreningen har bergvärme.
  • Föreningen har ett brett utbud av förmåner och tjänster vars kostnader ligger inbakade i medlemsavgiften. En komplett lista över förmånerna listas här.
  • En av föreningens största utgifter är räntekostnader för lån. Ett populärt sätt att minska medlemmarnas boendekostnad är genom så kallat kapitaltillskott. En utvärdering av möjligheterna till ett sådant projekt har genomförts av styrelsen och finns redovisat här. Slutsatsen är att föreningen istället skall driva en ansvarsfull amortering där nya projekt skall amorteras över dess förväntade livslängd. Således har föreningen relativt hög amortering som hamnar direkt på medlemmarnas avgift. Eftersom en amortering, för en rationell köpare, i teorin ökar värdet på lägenheten med minst samma belopp skall inte amorteringen ses som en kostnad utan som en flytt av en skuld från föreningen till medlemmen som därmed ger möjlighet till avdrag för kapitalförlust. För 2013 finansierar c:a 14 % av medlemsavgiften föreningens amorteringar.

Fråga 2: Kommer avgiften ändras?
Svar: Styrelsen jobbar med en långsiktig underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt. Utifrån den görs en 5-årsprognos över förväntade förändringar i avgiften. Prognosen redovisas i årsredovisningen som finns att ladda ned här. Prognosen är enbart en fingervisning. När styrelsen tar beslut om en förändring av avgiften kommer det meddelas på hemsidan och i nyhetsbrev.

Fråga 3: Vilka renoveringar har ni inplanerade?
Svar: I årsredovisningen listas alla kända underhållsåtgärder och planerade projekt. För att få en löpande uppdatering i projekten hänvisar vi hit.

Fråga 4: Får jag riva den här väggen/flytta köket/dra ny el?
Svar: Föreningens förvaltare Peter Jansson har jobbat i huset i över 20 år och har mycket god kunskap om vilka ingrepp som kan och får göras. Styrelsen kan inte ge en spekulant någon garanti för att ett ingrepp kommer godkännas utan hänvisar säljaren/mäklaren att ställa frågan till Peter här.

Fråga 5: Måste man äga lägenheten man bor i?
Svar: Ja. För att självständigt nyttja lägenheten krävs det att man står som ägare. Det räcker med att äga en bråkdel, t.ex. 1%. Det är därför vanligt att föräldrar står som ägare på ett barns lägenhet.

Fråga 6: Jag har en sambo. Måste hen vara medlem i föreningen för att bo i lägenheten?
Svar: Nej, det räcker med att ägarna till lägenheten är medlemmar i föreningen. Men för att sambon ska bo i lägenheten måste ägaren också bo där stadigvarande.

Fråga 7: Hur ser energianvändningen ut och hur står sig föreningen mot andra?
Svar: Se energideklaration som nedladdningsbar fil här.

Fråga 8: Vem äger tomten? Finns det risk att kommunen höjer hyran?
Svar: Föreningen har äganderätt till fastigheterna och påverkas inte av tomtavgifterna.

Fråga 9: Har ni några kommande avgiftshöjningar inplanerade?
Svar: I den senaste årsredovisningen kan du hitta publik information gällande detta. Normalt gör vi en 5 års plan för avgiftsförändringar.

Fråga 10: Har ni några kommande projekt i föreningen?
Svar: I årsredovisningen kan du läsa om kommande projekt och på hemisdan under "om föreningen" finns även senaste information gällande varje startat projekt.