• Välkommen till HSB Stockholm Distrikt Nordost!

    HSB Stockholms Distrikt Nordost omfattar bostadsrättsföreningar i Danderyd, Täby, Vallentuna och Åkersberga kommuner. Målet för distriktets arbete är att alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB.
  • Välkommen till HSB Stockholm Distrikt Nordost!

    HSB Stockholms Distrikt Nordost omfattar bostadsrättsföreningar i Danderyd, Täby, Vallentuna och Åkersberga kommuner. Målet för distriktets arbete är att alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB.

Aktuella aktiviteter

Klicka här för att läsa om kommande aktiviteter i Distrikt Nordost.

Nordost finns på Facebook

HSB Stockholm distrikt Nordost finns på Facebook