Om Distrik Nordost

HSB Stockholm Distrikt Nordost omfattar bostadsrättsföreningar i Danderyd, Täby, Vallentuna och Åkersberga kommuner. Målet för distriktets arbete är att alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB.

Planerad utbildning och aktiviteter i HSB Stockholm hittar du i utbildningskalendariet anmälan kan göras genom att klicka på aktiviteten

Distrikt Nordost omfattar följande bostadsrättsföreningar:

Danderyd:

Täby:

Vallentuna:

Åkersberga: