Webbutbildningar

En av distriktets huvuduppgifter är att erbjuda utbildning för styrelserna. Nu kan du som styrelseledamot även ta del av de on-line-utbildningar som HSB Stockholm har producerat.

Nedan finner du de utbildningar som till dags dato har tagits fram. Fler kommer att erbjudas framöver. Vi hoppas att du har nytta av dessa.

Via nedanstående länk kan du hitta alla utbildningar som HSB Stockholm tagit fram: https://www.hsb.se/stockholm/medlem/bostadsrattsforening/utbildning/digitala-kurser/ 

Vi tar gärna emot feedback. Skicka ett mejl till linda.egersten@hsb.se.

Distriktsstyrelsen

Grundkurs i styrelsearbete

Detta är en grundkurs i styrelsearbete uppdelad på sju avsnitt. Den riktar sig såväl till nya styrelseledamöter som till de som varit med ett tag.

Kurs Ekonomin i bostadsrättsföreningen

Denna kurs ger en bra inblick i hur ekonomin i en bostadsrättsföreningen ser ut och förvaltas samt vad du som styrelseledamot behöver känna till för att kunna vara delaktig i beslut om föreningens ekonomi. Kursen är uppdelad på sju avsnitt.

Kurs Styrelsens fastighetsägaransvar

Denna kurs ger en överblick över det fastighetsägaransvar som styrelsen har.