Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen består av sex ordinarie ledamöter.

 Vid den senaste stämman 23 november 2023 valdes följande ledamöter till styrelsen:

  • Lars-Erik Lundqvist, Brf Venus, Täby, ordförande
  • Lars Träff, Brf Jupiter Täby, vice ordförande
  • Ulf Hassgård, Brf Spegeln, Täby, sekreterare
  • Olle Hansson, Brf Ovala Parken, Danderyd
  • Johan Matthiessen, Brf City, Täby