Kalendarium

Nunnan har föreningsstämma en gång per år dit alla medlemmer och boende i föreningen är välkomna. Den hålls vanligtvis i maj och kallelse sätts upp på anslagstavlorna i trapphusen senast två veckor innan.
Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner, det görs skriftligen till styrelsen senast i februari samma år.

Styrelsen brukar ses ungefär en gång per månad, med uppehåll under sommaren.