Kallt för många under värmeinjustering

12 december 2023 Under hösten har samfälligheten genomfört en injustering av värmesystemet i Minneberg som du kunde läsa i förra numret av Minnebergsbladet. Värmeinjusteringen rör hittills endast Brf Sandvik, men kommer senare att beröra samtliga föreningar. Dessvärre har det varit kallt i lägenheterna hos många under pågående injustering. Detta är mycket beklagligt.

Denna injustering är ett stort men nödvändigt ingrepp som dessvärre skapat olägenhet för många av oss som bor i Sandvik. Detta har inte gjorts sedan området byggdes 1985-86 och behöver genomföras, liksom stambyten och annat, för att hålla våra fastigheter i gott skick. 

De bekymmer som entreprenören Indoor Energy som anlitats av samfälligheten stött på under arbetet och som inneburit utmaningar och förseningar har varit av två slag. Dels att vissa boende, trots att man har skyldighet till detta, inte lämnat tillträde till lägenheten i den utsträckning som behövts för att utföra arbetet. Detta har självklart drabbat övriga boende. Dels har man i arbetet stött på tekniska utmaningar som ibland tagit tid att lösa.  

Styrelseledamöterna i Brf Sandvik har varit i kontakt med väldigt många boende kring detta. Tyvärr har styrelsen under perioden haft tillfälligt problem med mejladressen, vilket har inneburit att en del meddelanden inte kommit fram. Det brukar vara den bästa vägen till kontakt med styrelsen. Dock har alla boende i Sandvik kontaktuppgifter till alla i styrelsen. Anlitad entreprenör har också lämnat kontaktuppgifter till alla boende som berörs genom de aviseringar som gått ut. Har du problem i din lägenhet kring värmeinjustering eller annat, gör felanmälan som vanligt. 

När injusteringen är slutförd ska vi slippa besvär kring detta. Över tid blir det ojämn värmefördelning i en fastighet där somliga får varmare än man önskar (ofta nere i byggnaden) och andra får kallare än man önskar (ofta uppe i byggnaden). Dessa skillnader utjämnas genom injusteringen. Injusteringen kommer därför att innebära bättre inomhusklimat för många och samtidigt besparingar i värmekostnad.