Avgiften höjs med 5% från 1 januari

12 december 2023 Med anledning av ränteläget och den dialog som styrelsen har haft med banken och ekonomiska rådgivare har styrelsen beslutat att höja avgiften I föreningen med 5% från 1 januari 2024.

Med anledning av ränteläget och den dialog som styrelsen har haft med banken och ekonomiska rådgivare har styrelsen beslutat att höja avgiften I föreningen med 5% från 1 januari 2024. 

Föreningens kostnader ökar, och i relativ närtid behövs även resurser för underhåll av fastigheterna. Styrelsen har därför fattat beslut om en ytterligare höjning av avgiften. 

Brf Sandvik möter ökade räntor, ökade drifts- och underhållskostnader som en del av den utveckling vi ser i samhället i stort. Föreningen har också stora planerade underhåll i relativ närtid (tak, fasader och stambyten) som gör att vi behöver säkra ekonomin inför detta. Mot bakgrund av detta behöver Brf Sandvik stärka sitt kassaflöde. Därför har styrelsen fattat beslut om avgiftshöjningen. Styrelsen bedömer att avgiften nu är på en tillfredsställande nivå som gör att inga fler avgiftshöjningar förväntas under 2024 Har du frågor är du välkommen att ställa dem till styrelsen, exv via mejl.