Om föreningen

Under den här menyn finns allmän information om Brf Sandvik, en bostadsrättsförening i Minneberg i stadsdelen Bromma granne med Alvik och Traneberg.

Föreningens fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Svartvik 1–6 i Bromma, Stockholm. På fastigheterna finns sju byggnadskroppar med bostäder samt en parkeringsanläggning (P2) och en större samlingslokal (Badviken). Parkeringen och samlingslokalen förvaltas av Minnebergs Samfällighetsförening.

Kortfakta

 • 118 bostadsrättslägenheter
 • Tre verksamhetslokaler
 • Två gästlägenheter
 • Ett styrelserum
 • Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är xx m2.
 • Medelytan per lägenhet är xx m2

Portar och adresser

Lägenheterna i föreningen fördelar sig på fem portar enligt följande:

 • Svartviksslingan 104-108, 23 lägenheter
 • Svartviksslingan 110, 27 lägenheter
 • Svartviksslingan 112, 29 lägenheter
 • Svartviksslingan 114, 10 lägenheter
 • Svartviksslingan 116, 29 lägenheter