Om föreningen

Under den här menyn finns allmän information om Brf Sandvik, en bostadsrättsförening i Minneberg i stadsdelen Bromma granne med Alvik och Traneberg.

Föreningens fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Svartvik 15 och Sandvik 16 i Bromma, Stockholm.

Bostadsrättsföreningarna Svartvik, Tangen, Tranan och Sandvik är medlemmar i Minnebergs samfällighetsförening. Den har till uppgift att ansvara för anläggningar och angelägenheter som är gemensamma för de fyra föreningarna.

Kortfakta

 • 118 bostadsrättslägenheter
 • Tre verksamhetslokaler
 • Två gästlägenheter
 • Ett styrelserum
 • Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 9 233 m2.
 • Medelytan per lägenhet är 78 m2

Portar och adresser

Lägenheterna i föreningen fördelar sig på fem portar enligt följande:

 • Svartviksslingan 104-108, 23 lägenheter
 • Svartviksslingan 110, 27 lägenheter
 • Svartviksslingan 112, 29 lägenheter
 • Svartviksslingan 114, 10 lägenheter
 • Svartviksslingan 116, 29 lägenheter