Nacka Centrum Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen äger fastigheterna Kv. Sicklaön 386:2, 386:3 och 388:1. Föreningens delägare är brf Tinget, Brf Senaten. Brf Rådet samt Folksam.

Föreningens syfte är att förvalta delägarnas gemensamma sopsugsanläggning med tillhörande styr- och reglerutrustning, antennanläggning samt gemensamma garage- och parkeringsanläggningar.

I styrelsen ingår representanter för de olika föreningarna.

För löpande uppdatering om händelser i i Samfälligheten se utdrag ur  Brf Senatens protokoll.

Har du frågor eller synpunkter maila nackacs@gmail.com