Övriga uppdrag

Gårdshus och bastu 

Renée Åberg

 

Gästrummet
Mia och Ola Bergqvist

Valberedning

Ola Bergqvist (ordförande) 

Marianne Lundholm, Ann Elffors

valberedningen.senaten@gmail.com 

 

Revisorer
Leo Gillholm, ord.
Sara Luthander, suppl.  

Gruppen grovsoprummet
Jan-Erik Sundin