Historik

 • 2022 Utbyte av samtliga armaturer till LED-belysning i tvättstugan
 • 2022 Utbyte av teknisk styrenhet för fjärrvärme och varmvatten
 • 2022 Utbyte av tumlaren i föreningens tvättstuga
 • 2022 Utbyte av armaturer ovan entréer till LED-belysning
 • 2022 Förlängt staket utefter Hackstavägen 16
 • 2021 Utbyte av samtliga garageportar
 • 2021 Utbyte av samtliga armaturer i fastigheternas trapphus samt utanför cykelrummen och sophusen till LEDbelysning
 • 2021 Nyinstallation av fastighetsboxar för post 2021 Nyinstallation av passer- och fastighetssystem
 • 2019 Balkongrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörr på Hackstavägen 16 och balkongen mot Storängsvägen 19D.
 • 2018 Stolparmaturerna på gården har bytts ut till led armaturer.
 • 2018 Armaturerna i trapphusen byts ut efterhand till led armaturer.
 • 2017 Fönster och balkongdörrar nya tätningslister.
 • 2016 OVK Besiktning godkänd.
 • 2015 Titania Bygg & VVS AB återkom under hösten för garantiåtgärder och bygger om 22 badrum i Hus A, Hackstavägen 16.
 • 2015 Team Wåhlin AB byter servisledning för avloppet vid Storängsvägen 17 samt 2 dagvattenbrunnar med tillhörande ledningar
 • 2014 Team Wåhlin AB gjuter ramper till föreningens två sophus.
 • 2014 Epin Entreprenad AB renoverar föreningens fönster på källarplanen.
 • 2013 ATA Bygg och Markprodukter levererar nya påbudsskyltar som ersätter de gamla kring fastigheten.
 • 2013 Åkersbergas Elektriska AB byter uttjänta elstolpar vid parkeringsplatserna.
 • 2013 Svenska Entreprenad Drift och Underhåll river gammal gungställning i lekparken och monterar upp en ny. Speciell sand för lekplatser tillförs lekplatsen.
 • De byter även den gamla gungbrädan i den andra lekplatsen på föreningens gård.
 • 2013 BK-fastighetsservice AB utför komplett värmeinjustering, därtill installeras ny tryckreglerad cirkulationspump samt termostater på samtliga radiatorer.
 • 2012 BK-fastighetsservice AB installerar Air-SEP aggregat i undercentralen.
 • 2012 OVK-besiktning utförd med godkänt resultat med kommunalt utfärdande anslaget i samtliga portar.
 • 2012 MK Contracting AB byter fastighetens 9 ventilationsaggregat och tätar läckflöden i ventilationssystemet.
 • 2011 Titania Bygg & VVS AB byter stammar och bygger VVC i hela fastigheten.
 • 2011 Titania Elservice AB byter elkablage i hela fastigheten inkl lägenheterna och tillhörande servispunkter enligt Svensk Standard (SS 436 40 00 utgåva 2).
 • 2011 Titania Elservice AB byter elservis kablage till hus A.
 • 2011 Maskinexponering i Stockholm AB byter avloppsservis för hus A och B.
 • 2010 Rinaldos VVS AB byter expansionskärlet i undercentralen.
 • 2007 OVK-besiktning utförd.
 • 1995 Fönsterbyte, alla fönster utbytta förutom de som är belägna vid balkongerna.
 • 1985 Radiatorsystemet moderniseras.