Portar och trapphus

Fastigheternas utrymningsvägar får ALDRIG blockeras, det gäller; portar, trapphus, källargångar och cykelförråd!

Cyklar, barnvagnar, pulkor och dylikt får inte ställas i trapphusen.

Mattor och andra föremål får inte läggas eller ställas upp utanför den egna dörren.

Rör dig tyst i trapphuset och slå inte i dörrarna.

Ställ cyklar eller barnvagnar väl åt sidan i cykelrummen så att de inte blockerar utgångarna!