På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Historik

1931-10-17 registrerades HSB-föreningen Stora Ängby och den första radhuslängan stod färdig. Så startade historien om den lilla bostadsrättsföreningen. Namnet fick föreningen av den närliggande Stora Ängby gård – i dagligt tal ”Ängby Slott” – med anor från 1600-talet. Föreningen ligger i Norra Ängby och har varit ett karaktäristiskt inslag i området i snart 90 år.

Omtalat nybygge
Föreningen är inte stor – men omtalad! Att bygga radhus ansågs vara en modetrend 1931 och husen kom delvis i färdiga ”element”. Detta var något nytt i början av 30-talet. 1931 stod den första radhuslängan i kvarteret Lönnrunan vid Vereliusvägen klar. Hälsingerunan vid Ingvarsvägen stod klar 1932, Runkorset vid Långskeppsgatan (dåvarande Vällingbyvägen) stod klar 1935 och 1940 färdigställdes den sista radhuslängan Runan vid Grekfararvägen. Att husen byggts vid olika tidpunkter märks i byggnationerna som skiljer sig åt och dessutom har varje länga olika stor boyta och planlösning. 

Här har Björn Borg tränat
Runkorset som ligger vid nuvarande Långskeppsgatan innehåller två lägenheter och ett antal butikslokaler. I anslutning finns två tennisbanor som använts som träningsplats för ingen mindre än Björn Borg!

Företag och butiker i affärslängan har kommit och gått. Den äldsta butiken idag är Ängby Smycken, med försäljning av bland annat egentillverkade smycken. 

HSB:s grundare ritade husen
30-talet var funktionalismens tid och Stora Ängbys radhus ritades av två yngre arkitekter som blev två av ”funkisens” stora i Sverige: Sven Wallander och Uno Åhrén. Sven Wallander var initiativtagare till HSB-rörelsen och i många år dess direktör. Som arkitekt är han känd för att ha ritat bland annat Norra Kungstornet. Uno Åhrén, sedermera professor vid Tekniska Högskolan, har också ritat högskolans kårhus.

Radhusen är byggda i funkisens anda – utan onödiga krusiduller. Men, nästan extravagant, tyckte en del, när varje bostad på Vereliusvägen försågs med egen ”tvättstuga” i källaren.

Kulturhistoriskt värde
Fastigheterna i området är av riksintresse för kulturmiljövården och är markerade med grönt på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheterna med bebyggelsen är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel. För sådan bebyggelse kan PBL (Plan- och bygglagen) 8:e kap, 13, 14, och 17 § tillämpas, vilket innebär att bebyggelsen inte får förvanskas, att underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och bebyggelsens kulturhistoriska värden, att underhållet ska utföras så att de särskilda värdena bevaras, att ändringar ska utföras varsamt och med hänsyn till byggnadernas karaktärsdrag samt med tillvaratagande av byggnadernas kulturhistoriska värden.

Åter till ursprunget
Vid ommålningen 1997 återställdes, i samråd med Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet husen till mer klassiska Norra Ängby-kulörer; affärslängan målades i en mild grön nyans, två av längorna i ljust gult och en i något mörkare gult.