Medlemsinfo

Bostadsrättsföreningen Stora Ängby är en förening inom HSB Stockholm och vi följer HSB Normalstadgar 2011, Bostadsrättslagen samt Lagen om ekonomiska föreningar. Bostadsrättshavare i föreningen ska, enligt stadgarna, vara medlem i HSB Stockholm. Utöver stadgarna har vi även egna regler för ordning, skötsel och byggnationer.

HSB Stockholm har hand om vår ekonomiadministration och avgifter/hyror. Frågor om avier, autogiro, överlåtelser, pantförskrivningar med mera besvaras av HSB Servicecenter, tel: 010-442 11 00.

Föreningens adress är Svoldervägen 5, 168 53 Bromma. E-post till styrelsen är storaangby@gmail.com. På dörren till tvättstugan sitter föreningens brevlåda 

Föreningen har årsstämma  första veckan i december varje år. Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar. Därutöver hålls ibland  extrastämmor som kan initieras av medlemmar och/eller styrelse om något särskilt ärende beböver tas upp för beslut. Motion till ordinarie stämma lämnas till styrelsen senast 31 oktober.