I väntan på parkeringsplats

07 juli 2016

Det råder stor efterfrågan på parkeringsplats i Minneberg och detta har lett till att väntetiden ökat. Vi ber alla ni som står i kö att ha överseende med detta och hänvisar till HSB för frågor.