Minneberg får boendeparkering tills vidare

25 september 2016

Minneberg får boendeparkering tills vidare. Läs svaret från Trafikroteln från biträdande borgarrådssekreteraren.

Om man är i behov av boendeparkering bör man söka så snart det är möjligt. Ju fler som har tillstånd desto svårare bör det bli att fatta ett för Minneberg negativt beslut.

Klicka på länken: http://www.minneberg.com/?p=2421