Information från styrelsen december 2023

13 december 2023

Bifogat finns december månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att läsa på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”