Kallelse till extra föreningsstämma 5 feb 2024

29 december 2023

Samtliga medlemmar i Brf Tangen nr 266 kallas härmed till extra föreningsstämma.

Anledningen till den extra föreningsstämman är en skriftlig begäran från cirka 10 procent av medlemmarna att kalla till en extra föreningsstämma. Styrelsen och en fastighetsjurist gjorde ursprungligen bedömningen att det inte var relevant att kalla till en extrastämma för att ta upp dessa punkter. Men eftersom en medlem vänt sig till Bolagsverket för att begära att styrelsen trots allt kallar till en extrastämma måste styrelsen nu arrangera denna extrastämma.

Datum/tid: 5 februari 2024 kl. 18

Plats: Samlingslokalen Badviken (Observera att det är Badviken denna gång)

Se bifogad kallelse för dagordning för extrastämman.

Observera att kallelsen och styrelsens svar på motionerna (kommer att publiceras under januari månad) inför extrastämman endast kommer att finnas tillgängliga på föreningens webbsida och som anslag i portarna. Du kan även kontakta styrelsen på styrelsen@brftangen.se för att få tillgång till handlingarna.

Om du vill ha en fullmakt kan du ladda ner detta i dokumentlistan nedanför eller kontakta styrelsen på styrelsen@brftangen.se för att få en fullmakt.